Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/tmp/mysql.sock' (2 "No such file or directory") in /home/sacpinla/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1454
WordPress › Lỗi

Lỗi thiết lập kết nối đến cơ sở dữ liệu

Có thể do tên đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn tạiwp-config.phpsai hoặc do chúng tôi không thể kết nối đến máy chủ cơ sở dữ liệu tạilocalhost.Điều này có nghĩa là máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn không hoạt động.

Nếu bạn không hiểu các thuật ngữ này, hãy liên hệ tới máy chủ của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp, hãy vào trangWordPress Support Forums.